logo_smartschool_white_font_365x72

Informatie

In onze school willen directie en personeel, ouders en schoolbestuur meewerken aan één en hetzelfde doel: de hoogst mogelijke kansen geven aan de aan ons toevertrouwde kinderen in een veilig en tof leer- en leefklimaat.
Wij zijn bekommerd om:

 • Cognitieve ontwikkeling
 • Leefhouding
 • Emotionele en sociale ontwikkeling
 • Stimuleren van waarden en normen.
 • Het bijbrengen van vaardigheden en creativiteit

De school gebruikt hiervoor de modernste leermiddelen en methodes.

Wij besteden extra aandacht aan:

 • welbevinden: wij hechten extra belang aan respect hebben voor elkaar en hanteren een duidelijk anti-pest beleid
 • gezondheid: gezonde voeding (we drinken enkel water , alle dagen fruit op school, …) en voldoende beweging (uitnodigende bewegings- en sportactiviteiten vb. one-mile a day, sport na school,…) zijn belangrijk binnen ons gezondheidsbeleid
 • ICT: communicatie via smartschool, uitgebreide I-pad werking vanaf de kleuterschool, lessen rond logisch benaderen van problemen en die oplossen met computertechnologie, veilig internetten, LEGO education, …
 • milieu: Mooimakers, zwerfvuilrondes, …
 • verkeer: verkeersweken, Octopusschool, fietsklassen, zichtbaar in het verkeer: fluo actie
 • zorg: we komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van ALLE leerlingen. Alle acties die we bieden zijn gericht op het welbevinden van onze leerlingen, op maximale ontplooiing en op zoveel mogelijk proactief en preventief werken. Kinderen die extra nood hebben aan extra zorg (zowel naar boven als beneden) krijgen aangepast onderwijs rekening houdend met de mogelijkheden en expertise van onze school: sticordi maatregelen, individueel remediëren bij hardnekkige leerstoornissen, opstarten CBO traject (hoogbegaafdheid), … behoren tot de mogelijkheden
 • culturele ontwikkeling: bezoek toneel, film, musea, workshops met externe partners (muziek, drama, beeld,…)
 • participatie: onze leerlingen denken mee, weten mee, praten mee, beslissen mee en doen mee via onze leerlingenraad, kindergemeenteraad ism de gemeente, schoolraad, ouder- en vriendenkring

Onze visie is gebaseerd op het toekomstplan van het GO! en het pedagogisch project van het GO!.

GO! basisschool Boom Park
Van Leriuslaan 221
2850 Boom
03 888 20 18
directeur@boompark.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 98 50
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be