logo_smartschool_white_font_365x72

Schoolvisie

In onze school willen directie en personeel, ouders en schoolbestuur meewerken aan één en hetzelfde doel: de hoogst mogelijke kansen geven aan de aan ons toevertrouwde kinderen in een veilig en tof leer- en leefklimaat.

Wij zeggen wat wij doen, wij doen wat wij zeggen!

Wij willen op een positieve manier het maximum halen uit elk kind, gedifferentieerd naar de individuele talenten en competenties.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! basisschool Boom Park in Boom maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! basisschool Boom Park
Van Leriuslaan 221
2850 Boom
03 888 20 18
directeur@boompark.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 98 50
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be