logo_smartschool_white_font_365x72

Inschrijvingen

Tot en met 14 februari 2025 hebben peuters die geboren zijn in 2023 en al een broertje of zusje op onze school hebben voorrang tot inschrijving voor schooljaar 2025-2026. Dezelfde voorrang geldt ook voor kinderen van personeelsleden.

Vanaf schooljaar ’23-’24 verlopen de inschrijvingen van alle Boomse scholen digitaal. Er wordt gewerkt met een aanmeldingssysteem waarbij u uw voorkeuren kan instellen.Dit platform staat open tussen 25/02/2025 en 18/3/2025.

Hoe aanmelden?

Surf vanaf 25/02/2025 naar

https://boombao.aanmelden.vlaanderen/

Kom eens langs ! U bent elke schooldag welkom.

Gedurende het schooljaar kan u telefonisch contact (03/888.20.18) opnemen om een afspraak te maken voor een rondleiding/inschrijving.

Maximumcapaciteit schooljaar 2024-2025

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de SIS-kaart of KIDS ID van uw kind en uw identiteitskaart bij zich heeft.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de dag na de herfstvakantie
  • de dag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de dag na de krokusvakantie
  • de dag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na hemelvaartsdag

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar.
De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.

Studietoelagen

De formulieren om een school- of studietoelage te bekomen, kunnen op het secretariaat verkregen worden. Uw aanvraag kan ook rechtstreeks ingediend worden via onderstaande website.

Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin. Hoe komt u te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage?

Bel het gratis infonummer 1700

Kijk op www.studietoelagen.be

GO! basisschool Boom Park
Van Leriuslaan 221
2850 Boom
03 888 20 18
directeur@boompark.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 98 50
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be